dinsdag 22 maart 2016

De waanzin van de religie (of is het ook nog iets anders…)22 maart 2016, een dag die begon als ontelbaar andere dagen en die plots een horror dag wordt voor tientallen mensen, hele families, Brussel, België, Europa en de hele “beschaving”.

De waanzin van enkele religieuze gekken verandert het aanzien van onze leefwereld. Zowel op de luchthaven van Zaventem als in de spelonken van de metro zaaien ze angst en terreur. Ze doden 31 mensen en vernietigen een veelvoud eenvoudige gelukkige levens. Mensen die niemand kwaad willen doen worden als gespuis vernietigd.

Alles in het teken van een zogezegde barmhartige god. Ondanks de duizenden bewijzen van hoe de mens ontstond en evolueerde zonder inmenging van een buiten- of bovenaards wezen.

Natuurlijk is dat niet de drijfveer van de beulen, hun intentie is eigen macht te bewijzen tegenover de medemens. Gehersenspoeld door de moderne Dracula’s van de zwarte magie, kaliefen en andere geesteszieken. In de naam van god zaaien ze verderf en haat in simpele geesten die niet sterk genoeg zijn om zelf een leven op te bouwen. Ze maken ze tot moordende robots van hun waangedachten.

We mogen hier nooit aan toegeven, hoe we dat kwaad kunnen aan banden leggen is niet eenvoudig maar we zijn het elkaar verschuldigd. De rede moet het halen op de waanzin.

Geen opmerkingen: